About Bengt Källgren

Ljusplanerare och formgivare.

Utbildad ingenjör. Bengt har formgett armaturer till bland andra Falkenbergs, Boréns och Zero.

Har erhållit Utmärkt Svensk
Forms designpris två gånger, 1983 och 1989.