KT Architects 級建築士事務所

Ashiya, Hyogo | Impiegati 2

Hana Tetsu flower shop

Giappone | Completed 2002

KT Architects 級建築士事務所-Hana Tetsu flower shop
KT Architects 級建築士事務所-Hana Tetsu flower shop
KT Architects 級建築士事務所-Hana Tetsu flower shop


KT Architects 級建築士事務所-Hana Tetsu flower shop
KT Architects 級建築士事務所-Hana Tetsu flower shop
Progetti | Gli ultimi progetti