Hiroshi Kuno + Associates progetti

Sapporo, Hokkaido | Da 2001