ROSENBERGS ARKITEKTER AB

Stockholm | Seit 1993 | Angestellte 20

ROSENBERGS ARKITEKTER AB
Jungfrugatan 6, 114 85 Stockholm, Schweden
Telefon +46 8 54 58 71 00
Fax +46 8 54 58 71 20

Kategorie:

Architekten
ROSENBERGS ARKITEKTER AB
Inga Varg
Alessandro Ripellino

Profil

Framsteg görs genom förfining av beprövade lösningar samt nytänkande. Rosenbergs arkitekter är verksamma inom området arkitektur och stadsutveckling. Vårt arbete baseras på analys och inlevelse, struktur och formkänsla.

Rosenbergs arkitekter består av ett 20-tal medarbetare och leds idag av arkitekterna Inga Varg och Alessandro Ripellino. Kontoret har stor erfarenhet av att hantera omfattande och komplexa projekt i såväl tidiga utrednings- och programskeden som i handläggnings- och genomförandefaser samt vana att delta i arkitekttävlingar och parallella uppdrag.

Projekteringen av större anläggningar med komplexa byggnadsprogram från tidigt idéskede till bygghandling har varit en av våra huvuduppgifter de senaste åren.

Rosenbergs Arkitekter
Alessandro Ripellino